O mnie

Psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu,

psychoterapeuta, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W trakcie szkolenia Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka Certyfikowanej Szkoły Praktyków Pracy z Ciałem Doroty Hołówki i Ady Stolarczyk w Nowej Psychologii w Krakowie. 


Posiada doświadczenie w pracy na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Dziennym i Rehabilitacyjnym, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Obecne miejsca pracy:

Współprowadzenie grupy wsparcia, Wrocławskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Wrocław;
Współprowadzenie grupy terapeutycznej, Ośrodek Psychoterapii Przystań, Wrocław;
Psycholog, Psychoterapeuta, Poradnia Zdrowia Psychicznego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej w Legnicy;
Psycholog, Psychoterapeuta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Wybrane konferencje psychoterapeutyczne:

V Międzynarodowa Konferencja Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – „Mentalizacja, ciało i neuronauka – o przyszłości psychoterapii”

Letnia Szkoła Psychoterapii, “Bliskość i dystans w psychoterapii”, Laboratorium Psychoedukacji, Wa-wa

Międzynarodowa Konferencja “Trauma, Przywiązanie i Rezyliencja”, Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Wa-wa, formuła online

Międzynarodowa Konferencja Pracy z ciałem w psychoterapii “SAPERE”, Przywrócić ciału bezpieczeństwo, Stowarzyszenie Nowa Psychologia, Kraków, formuła online

Letnia Szkoła Psychoterapii, “Psychoterapia w trudnych czasach. Warsztat, praktyka”., Laboratorium Psychoedukacji, Wa-wa

Konferencja “Zależność, miłość, separacja”, Sekcja Psychoterapii PTP, Wa-wa