Psycholog,
Psychoterapeuta

Poniżej kilka ważniejszych celów psychoterapii psychodynamicznej:

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU

Celem terapii dynamicznej jest eksplorowanie natury nieświadomych konfliktów i dążenie do ustąpienia objawów, które te konflikty tworzą. Zakładamy, ze konfliktów nie można całkowicie wyeliminować, ale można nauczyć rozwiązywać je w zdrowsze i bardziej adaptacyjny sposób.

POSZUKIWANIE PRAWDY

Czyli pogłębianie wiedzy o sobie i samoświadomości. Wynikiem terapii powinno być poczucie, że "żyje się we własnej skórze" i jest się autentycznym (Gabbard 1996).

POPRAWIONA MENTALIZACJA, CZYLI SZEROKO POJĘTA REFLEKSYJNOŚĆ

Pod koniec terapii pacjent powinien posiadać zdolność do rozróżnienia między wewnętrzną reprezentacją jakiejś osoby, a tym jaka jest ta osoba w rzeczywistości zewnętrznej. Ponadto pacjent powinien mieć poczucie wewnętrznego świata innej osoby i umieć dostrzegać, że ten świat różni się od jego własnego świata wewnętrznego. Większa zdolność do mentalizacji pozwala pacjentom zobaczyć, że ich zachowania są generowane przez wewnętrzne uczucia, przekonania, konflikty i motywy, a nie pojawiają się w sposób przypadkowy.

WIĘKSZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA I UTRZYMYWANIA DOBRYCH RELACJI

Czyli zrozumienie, jak nasze wewnętrzne reprezentacje self i innych kształtują nasze interakcje w świecie zewnętrznym - prowadzi to do lepszego funkcjonowania pacjenta w realnym życiu niż w fantazji.